Cookie statement and Privacyverklaring

Future Crops gebruikt cookies op de website www.future-crops.com. Cookies zijn tekstbestandjes die door de website op een apparaat zoals een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Wetgeving

In juni 2012 is de zogenaamde cookiewet van kracht geworden. Dit betekent dat iedere website die bezoekersgedrag meet en daarover gegevens vastlegt in cookies (en dat zijn vrijwel alle websites) zich aan deze cookiewetgeving moet houden. Deze wet is van toepassing op alle websites in Nederland en websites die zich op de Nederlandse markt richten. Kortom, de cookiewet betekent dat wanneer er cookies op het apparaat van de bezoekers van een website worden geplaatst, deze website haar bezoekers hierover moet informeren. In sommige gevallen moet de website daarvoor vooraf toestemming verkrijgen.

Doel en gebruik van cookies door Future Crops

Future Crops gebruikt cookies om de websitebezoeker als ‘gebruiker’ te identificeren en zijn instellingen te onthouden. Daarnaast gebruikt Future Crops cookies om bij te houden welke webpagina’s er worden bezocht.

Op www.future-crops.com worden de volgende cookies gebruikt:

Functionele cookies

Er wordt een cookie gebruikt om te bepalen of de voorkeuren van de bezoeker mogen worden opgeslagen. De cookie verifieert of de cookiemelding aan de bezoeker is getoond en slaat de voorkeur van de bezoeker op. Als de bezoeker geen goedkeuring geeft voor de standaard cookies van Future Crops, dan zal in deze cookie alleen de voorkeur van de bezoeker worden opgeslagen.

Cookiestoestemmingstool

De cookietoestemmingstool zorgt ervoor dat de bezoeker geïnformeerd wordt over cookies en zorgt ook voor de afhandeling van cookies waarvoor toestemming is vereist.

Naam               Opslagduur
cookies_accepted max. 3 jaar

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om de website te verbeteren op basis van het gedrag van de bezoekers. Met de verkregen informatie kan Future Crops onder andere zien welke onderdelen van de website het meest bekeken worden. Zo kan Future Crops ervoor zorgen dat deze onderdelen ook eenvoudig te vinden zijn. Sommige analytische cookies mogen zonder toestemming van de bezoeker worden geplaatst. Andere analytische cookies mogen pas worden geplaatst nadat de bezoeker toestemming heeft gegeven. Future Crops gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van onze websites. Dit zorgt ervoor dat we onze websites kunnen aanpassen en verbeteren. Zo kan Future Crops bijvoorbeeld verschillende ontwerpen van een website testen om het gebruik voor de bezoeker eenvoudiger te maken. De gegevens die uit de analyse volgen, worden niet met derden gedeeld.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google Inc, als deel van de “Analytics”-dienst. Future Crops gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s, enz. Op deze manier kan Future Crops de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Future Crops heeft hier geen invloed op.

Naam           Opslagduur

_gat              1 minuut

_ga               max. 2 jaar

_gid              1 dag

 

Privacyverklaring

Future Crops Coöperatief U.A., gevestigd aan ABC Westland 246.2685 DC Poeldijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

Future Crops Coöperatief U.A
ABC Westland 246
2685 DC Poeldijk
01748-820112
www.future-crops.com

Jaron Link is de Functionaris Gegevensbescherming van Future Crops Coöperatief U.A. Hij is te bereiken via jaron@future-crops.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Future Crops Coöperatief U.A. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Future Crops Coöperatief U.A. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van personeel:

– burgerservicenummer (BSN)
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Future Crops Coöperatief U.A. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Future Crops Coöperatief U.A. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Future Crops Coöperatief U.A. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Future Crops Coöperatief U.A.) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Future Crops Coöperatief U.A. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wat de opslagperiode betreft, wissen we persoonsgegevens zodra hun bewaring niet langer nodig is voor de vervulling van het oorspronkelijke doeleinde waarvoor ze verzameld werden en alle wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen niet langer van toepassing zijn. De wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen zijn het ultieme criterium voor de definitieve opslagduur van persoonsgegevens. Eenmaal de periode verstreken is, worden de relevante gegevens routinematig gewist. Als er een bewaartermijn van toepassing is, wordt de verwerking beperkt door het blokkeren van de gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Future Crops Coöperatief U.A. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Future Crops Coöperatief U.A. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Future Crops Coöperatief U.A. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies
Zie onder kopje cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Future Crops Coöperatief U.A. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@future-crops.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Future Crops Coöperatief U.A. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Future Crops Coöperatief U.A. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@future-crops.com